Inicio | Asociados | Como asociarse e servizos |Novas | Ofertas de emprego | Formación e cursos | Contacto
Ver todas

SUBVENCIÓNS ESTABLECEMENTOS HOTELEIROS PARA A ADQUISICIÓN DE MATERIAIS PARA A REFORMA DOS ESTABLECEMENTOSNo DOGA 19 do luns 28 de Xaneiro 2018 sae publicada unha subvención direixida aos establecementos hoteleiros para a adquisición de mateirais destinados a reforma de estabkecmentos hoteleiros.
Son gstos subvencionables;
materiais para rehabilitación, sistemas de climatización, ventilación, auga quente, sistemas de iluminación, domóticos, cartos de baño e cociña...

Os beneciarios serán; hoteis cun máximo de 40 prazas, Turismo Rural e albergues privados situados no Camiño de Santiago.

As subvencións deben tramitarse a través das entidades colaboradoras adheridas á esta subvenciónASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE HOSTALERIA FERROL E COMARCAS. Copyright © 2011